ΦΟΡΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ (trials) ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Ημερομηνίες: 10,11,12 Απριλίου 2017 (Μεγάλη Δευτέρα, Μεγάλη Τρίτη, Μεγάλη Τετάρτη)

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΘΛΗΤΗ

Επώνυμο (απαραίτητο)

Όνομα (απαραίτητο)

Διεύθυνση (απαραίτητο)

Ημερομηνία γέννησης (απαραίτητο)

Βάρος (απαραίτητο)

Ύψος (cm) (απαραίτητο)

Ομάδα/ακαδημία

Θέση

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΟΝΕΑ

Επώνυμο (απαραίτητο)

Όνομα (απαραίτητο)

Διεύθυνση (απαραίτητο)

Τηλέφωνο (απαραίτητο)

Email