πρόγραμμα δοκιμαστικών 2,3,4 Μάη 2016

Δευτέρα 2.5
Ηλικιακά γκρουπ 2001-2002 και 2003-2004: Προσέλευση 12 μμ – προπόνηση 1 μμ με 3 μμ.
Ηλικιακά γκρουπ 2005-2006 και 2007-2008-2009: Προσέλευση 2.30 μμ – προπόνηση 3.30 μμ με 5.30 μμ.
Ηλικιακά γκρουπ 1995,1996,1997,1998 και1999-2000: Προσέλευση 4.30 μμ- προπόνηση 5.30 μμ με 7.30 μμ.

Τρίτη 3.5 και Τετάρτη 4.5
Ηλικιακά γκρουπ 2001-2002 και 2003-2004: Προσέλευση 8.30 πμ – προπόνηση 9 πμ με 11 πμ.
Ηλικιακά γκρουπ 2005-2006 και 2007-2008-2009: Προσέλευση 10.30 πμ – προπονηση 11 πμ με 1 μμ.
Ηλικιακά γκρουπ 1995,1996,1997,1998 και1999-2000: Προσέλευση 1 μμ – προπόνηση 1.30 μμ με 3.30 μμ.

Γήπεδο Ηλιούπολης, οδός Αλιμούντος 102.